اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک وردآورد تهران

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ شهر تهران (شهرک وردآورد) در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع با زیر بنای ۴۰۰ مترمربع با مالکیت مدیران شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی شهرک وردآورد

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک وردآورد تهران

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه 21 شهر تهران (شهرک وردآورد) در زمینی به مساحت 150 مترمربع با زیر بنای 400 مترمربع با مالکیت مدیران شرکت دیبا سازان پویا در سال 1399 به بهره برداری رسید.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرمامهندس رضایی‌ و‌ مهندس جعفری
نوع قراردادEPC