اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون
پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در پایگاه شهر اهواز

توضیحات پروژه

طراحی و اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در پایگاه پدافند هوایی شهر اهواز در زمینی به مساحت 2000 مترمربع که در سال 1389 احداث گردید.

عنوان پروژهجایگاه سوخت CNG
کارفرماشرکت هسا
نوع قراردادEPC