اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه های انجام شده شرکت دیبا سازان پویا

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک ویلاشهر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر)

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر) در زمینی به مساحت ۲۰۵ مترمربع با زیر بنای ۵۲۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا […]

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران شهرک گلستان

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۰۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا […]
اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک وردآورد

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک وردآورد تهران

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ شهر تهران (شهرک وردآورد) در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع با زیر بنای ۴۰۰ مترمربع با مالکیت مدیران شرکت دیبا سازان پویا در […]

پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی

/ / / /
پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در سال […]
پروژه بهسازی و مقاوم سازی آپارتمان مسکونی
دکوراسیون داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل

پروژه معماری داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل واقع در منطقه یافت آباد

/ / / / / /
پروژه معماری داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل واقع در منطقه یافت آباد تهران (بازار مبل) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۰ انجام […]