اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

اطلاعات پروژه

جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دزفول منطقه مدرس در زمینی به مساحت 1800 مترمربع در سال 1392 احداث شد.

عنوان پروژهجایگاه سوخت CNG
کارفرماشرکت آریافن برتر
نوع قراردادPC