اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود

عملیات اجرایی پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود منطقه عزت آباد در زمینی به مساحت 2000 مترمربع در سال 1392 انجام شد.

عنوان پروژهجایگاه سوخت CNG
کارفرماشرکت آریافن برتر
نوع قراردادPC