اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی شوروم شرکت برلونی

عملیات اجرایی پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی شوروم شرکت برلونی واقع در شهر تهران میدان ونک به مساحت 3000 مترمربع در 9 طبقه در سال 1389 انجام شد.

عنوان پروژهشوروم‌شرکت‌برلونی
کارفرماشرکت چاردیوار
نوع قراردادPC