اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت

دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت
عنوان پروژهفروشگاه کانسپت
کارفرماشرکت چاردیوار
نوع قراردادPC
تگ ها, , , , ,

دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت

عملیات اجرایی پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت واقع در شهر تهران خیابان ولیعصر پایینتر از میدان ونک به مساحت 800 مترمربع در 3 طبقه تجاری در سال 1389 انجام شد.