اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه معماری داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل واقع در منطقه یافت آباد

پروژه معماری داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل واقع در منطقه یافت آباد تهران (بازار مبل) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۰ انجام شد.

دکوراسیون داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل

پروژه معماری داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل

پروژه معماری داخلی و دکوراسیون داخلی فروشگاه مبلمان قصر مبل واقع در منطقه یافت آباد تهران (بازار مبل) در زمینی به مساحت 300 مترمربع و زیر بنای 600 مترمربع در سال 1390 انجام شد.

عنوان پروژهفروشگاه مبلمان
کارفرماجناب آقای تجری
نوع قراردادطراحی و نظارت