اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر)

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر) در زمینی به مساحت ۲۱۰ مترمربع، زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ اجرا شد.

پروژه آپارتمان مسکونی بلوار امیرکبیر

پروژه آپارتمان مسکونی بلوار امیرکبیر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه 22 (بلوار امیرکبیر) در زمینی به مساحت 210 مترمربع، زیر بنای 600 مترمربع در سال 1392 اجرا شد.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرماجناب آقای فلسفی
نوع قراردادمدیریت پیمان