اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب)

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب) در زمینی به مساحت ۳۸۰ مترمربع، زیر بنای ۱۳۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی شهرک الهیه غرب

پروژه آپارتمان مسکونی شهرک الهیه

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه 22 (شهرک الهیه غرب) در زمینی به مساحت 380 مترمربع، زیر بنای 1300 مترمربع در سال 1399 به بهره برداری رسید.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرماجناب آقای سیدی
نوع قراردادمدیریت پیمان