اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر)

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر) در زمینی به مساحت ۲۰۵ مترمربع با زیر بنای ۵۲۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک ویلاشهر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک ویلاشهر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه 21 تهران (شهرک ویلاشهر) در زمینی به مساحت 205 مترمربع با زیر بنای 520 مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال 1398 به بهره برداری رسید.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرماجناب آقای اعظمی
نوع قراردادمشارکت در ساخت