اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک گلستان تهران

پروژه آپارتمان مسکونی جناب آقای فیوج در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع با زیر بنای ۱۵۰۰ مترمربع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) بصورت مدیریت پیمان توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.

پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی جناب آقای فیوج در زمینی به مساحت 500 مترمربع با زیر بنای 1500 مترمربع در منطقه 22 تهران (شهرک گلستان) بصورت مدیریت پیمان توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرماجناب آقای فیوج
نوع قراردادمدیریت پیمان