اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۰۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.

اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه 22 تهران (شهرک گلستان)

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه 22 تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت 300 مترمربع با زیر بنای 900 مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال 1392 شروع و در سال 1394 به بهره برداری رسید.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرماجناب آقای واعظی
نوع قراردادمشارکت در ساخت