اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی

پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.

پروژه بهسازی و مقاوم سازی آپارتمان مسکونی

پروژه مقاوم سازی، بهسازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی

پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی واقع در منطقه 22 تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت 300 مترمربع و زیر بنای 800 مترمربع در سال 1391 توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.

عنوان پروژهبهسازی‌ و مقاوم‌ سازی
کارفرماجناب‌ آقای‌ خدابنده‌لو
نوع قراردادPC