اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان

طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان (منطقه ۲۲) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۰ انجام شد.

پروژه مسکونی واقع در شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی

طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان (منطقه 22) در زمینی به مساحت 300 مترمربع و زیر بنای 800 مترمربع در سال 1390 انجام شد.

عنوان پروژهآپارتمان مسکونی
کارفرماجناب آقای خانی
نوع قراردادEPC