اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

دسته بندی

ساخت و ساز
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک ویلاشهر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر)

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر) در زمینی به مساحت ۲۰۵ مترمربع با زیر بنای ۵۲۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران شهرک گلستان

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۰۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.
اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک وردآورد

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک وردآورد تهران

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ شهر تهران (شهرک وردآورد) در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع با زیر بنای ۴۰۰ مترمربع با مالکیت مدیران شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک گلستان تهران

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی جناب آقای فیوج در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع با زیر بنای ۱۵۰۰ مترمربع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) بصورت مدیریت پیمان توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان
پروژه آپارتمان مسکونی بلوار امیرکبیر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر)

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر) در زمینی به مساحت ۲۱۰ مترمربع، زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ اجرا شد.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب)

/ / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب) در زمینی به مساحت ۳۸۰ مترمربع، زیر بنای ۱۳۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک الهیه غرب
پروژه مسکونی واقع در شهرک گلستان

طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان

/ / /
طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان (منطقه ۲۲) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۰ انجام شد.

طراحی و اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG اهواز

/ / / /
طراحی و اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در پایگاه پدافند هوایی شهر اهواز در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع که در سال ۱۳۸۹ احداث گردید.
پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در پایگاه شهر اهواز
اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در شهر ایوان

پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در شهر ایوان

/ / / /
طراحی و اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در شهر ایوان (استان ایلام) منطقه کشتارگاه در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع که در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسید.

پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود

/ / /
عملیات اجرایی پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود. منطقه عزت آباد در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ انجام شد.
پروژه احداث جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دورود
1 2