اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

آپارتمان مسکونی
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک ویلاشهر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر)

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ تهران (شهرک ویلاشهر) در زمینی به مساحت ۲۰۵ مترمربع با زیر بنای ۵۲۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران شهرک گلستان

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۰۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.
اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک وردآورد

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک وردآورد تهران

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ شهر تهران (شهرک وردآورد) در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع با زیر بنای ۴۰۰ مترمربع با مالکیت مدیران شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.

پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی

/ / / /
پروژه بهسازی، مقاوم سازی و تکمیل عملیات اجرایی آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.
پروژه بهسازی و مقاوم سازی آپارتمان مسکونی
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک گلستان تهران

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی جناب آقای فیوج در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع با زیر بنای ۱۵۰۰ مترمربع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) بصورت مدیریت پیمان توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر)

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر) در زمینی به مساحت ۲۱۰ مترمربع، زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ اجرا شد.
پروژه آپارتمان مسکونی بلوار امیرکبیر
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک الهیه غرب

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب)

/ / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب) در زمینی به مساحت ۳۸۰ مترمربع، زیر بنای ۱۳۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.