اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

بلوار امیرکبیر
پروژه آپارتمان مسکونی بلوار امیرکبیر

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر)

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر) در زمینی به مساحت ۲۱۰ مترمربع، زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ اجرا شد.