اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

جایگاه سوخت CNG اهواز
پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در پایگاه شهر اهواز

طراحی و اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG اهواز

/ / / /
طراحی و اجرای پروژه جایگاه سوخت CNG واقع در پایگاه پدافند هوایی شهر اهواز در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع که در سال ۱۳۸۹ احداث گردید.