اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت
دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت

پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت

/ / / / /
عملیات اجرایی پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی فروشگاه کانسپت واقع در شهر تهران خیابان ولیعصر پایینتر از میدان ونک به مساحت ۸۰۰ مترمربع در ۳ طبقه تجاری در سال ۱۳۸۹ انجام شد.