اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

شهرک الهیه غرب
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک الهیه غرب

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب)

/ / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (شهرک الهیه غرب) در زمینی به مساحت ۳۸۰ مترمربع، زیر بنای ۱۳۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.