اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

شهر بانه
پروژه جایگاه سوخت سی ان جی بانه

طراحی و اجرای جایگاه سوخت سی ان جی شهر بانه

/ / / /
طراحی و اجرای جایگاه سوخت CNG واقع در شهر بانه استان کردستان منطقه کانیسور در زمینی به مساحت ۲۰۵۰ مترمربع در سال ۱۳۹۳ انجام شد.