اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

شهر دزفول
جایگاه سوخت CNG دزفول منطقه مدرس

پروژه جایگاه سوخت CNG شهر دزفول

/ / / / / /
جایگاه سوخت CNG واقع در شهر دزفول منطقه مدرس در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ احداث شد.