اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

طراحی دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی شوروم شرکت برلونی

پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی شرکت برلونی

/ / /
عملیات اجرایی پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی شوروم شرکت برلونی. واقع در شهر تهران میدان ونک به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع در ۹ طبقه در سال ۱۳۸۹ انجام شد.