اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

طراحی و اجرا
اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران شهرک گلستان

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۰۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک وردآورد تهران

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۱ شهر تهران (شهرک وردآورد) در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع با زیر بنای ۴۰۰ مترمربع با مالکیت مدیران شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک وردآورد
پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در شهرک گلستان تهران

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی جناب آقای فیوج در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع با زیر بنای ۱۵۰۰ مترمربع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) بصورت مدیریت پیمان توسط شرکت دیبا سازان پویا احداث شد.