اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

منطقه 22
اجرای پروژه آپارتمان مسکونی شهرک گلستان

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران شهرک گلستان

/ / / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران (شهرک گلستان) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع با زیر بنای ۹۰۰ مترمربع بصورت مشارکت در ساخت توسط شرکت دیبا سازان پویا در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.

پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر)

/ / / / /
پروژه آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه ۲۲ (بلوار امیرکبیر) در زمینی به مساحت ۲۱۰ مترمربع، زیر بنای ۶۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۲ اجرا شد.
پروژه آپارتمان مسکونی بلوار امیرکبیر