اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

برچسب

پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان
پروژه مسکونی واقع در شهرک گلستان

طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان

/ / /
طراحی و اجرای پروژه مسکونی واقع در تهران شهرک گلستان (منطقه ۲۲) در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۰ انجام شد.