اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

نظارت انتخابی بدین معناست که مالک (صاحب کار) خود مهندس ناظر حقیقی یا مهندس ناظر حقوقی پروژه را بدون واسطه انتخاب می کند. و به سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می کند. و عملیات اجرایی ساختمان سازی خود را زیر نظر مهندس ناظری که معرفی کرده است، انجام دهد. طبق قوانین فعلی کشور در حین اجرا پروژه تمام مراحل باید تحت نظر و آگاهی ناظر و شرکت نظارت صورت گیرد.

نظارت انتخابی
انتخاب مهندس ناظر در نظارت انتخابی

کار نظارت انتخابی چیست؟

مهندس ناظر ساختمان وظیفه نظارت و اجرای کل پروژه ساخت و ساز را برعهده دارد. در سالیان اخیر مهندس ناظر ساختمان توسط سازمان نظام مهندس انتخاب و مالکین معرفی میگردید. اما تحقیقات جدید نشان داده که عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است. در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌ یافته جهان به بالای ۱۰۰ سال میرسد. و خیلی از مردم و حتی انبوه سازان دلیل این مشکل را انتخاب اجباری ناظر ساختمان توسط سازمان نظام مهندس میدانستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با شماره های زیر تماس بگیرند.
تلفنهای دفتر: ۴۶۰۲۰۴۱۹ – ۰۲۱ و ۴۶۰۲۰۴۲۱-۰۲۱
تلفن مستقیم مدیرعامل: ۰۹۱۲۶۷۱۴۶۳۹ عسلیان
تلفن سایر اعضای هیئت مدیره: ۰۹۱۲۵۰۲۹۵۸۲ رضایی – ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۰۱ جعفری

چرا نظارت انتخابی؟

همانطور که هر شخصی برای تشخیص و درمان بیماری خود حق انتخاب پزشک معتمد مورد نظر خود را دارد، مالک هر پروژه میتواند جهت پیشبرد اهداف خود و بالا بردن کیفیت نظارت خود بر عوامل اجرا، میتواند مهندس ناظر خود را انتخاب کند و این مهم نقش بسیار موثری در احداث ساختمانهای ایمن و با کیفیت دارد. عطف به نامه شماره ۲۲۳۸۵/۰۰/۱۱۰ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (تصویر زیر)، از تاریخ فوق بمدت سه ماه به مالکین محترم مجوز انتخاب نظارت انتخابی توسط شرکتهای حقوقی عضو نظام داده شد.
حداکثر حجم کار نظارت انتخابی توسط هز شرکت حقوقی ۲۵ هزار مترمربع و یک کار میباشد. کارهای قبلی در تعهد شرکتهای حقوقی از متراژ مذکور کسر میگردد.

نظارت انتخابی

انتخاب مهندس ناظر حقیقی و حقوقی

نظارت انتخابی به این معنی است که در ساخت و سازهای شهری ، مالک هر پروژه میتواند به عنوان صاحب ملک مهندس ناظر را شخصاً و بدون هیچ واسطه ای انتخاب کند.

حدود صلاحیت نظارت انتخاب

در حال حاضر فقط مالکینی میتوانند ناظر انتخابی خود را داشته باشند. که متراژ پروژه ساخت و ساز آنها بالای ۳۵۰۰ متر باشد. پروژه های بالای ۳۵۰۰ مترمربع فقط توسط اشخاص حقوقی قابل نظارت می باشد.

سایر شرایط به شرح موارد ذیل میباشد:

  • یک شرکت حقوقی میتواند. بر پروژه های ۳۵۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع تمام رشتهها نظارت کند.
  • پروژه های بالای ۵۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت ۴ گرایش و توسط یک شرکت میتواند نظارت شود.
  • پروژه های بالای ۱۰۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰۰ مترمربع. گرایشهای برق و سازه توسط یک شرکت و گرایشهای معماری و مکانیک توسط یک شرکت دیگر میتواند نظارت گردد.
  • شرکت باید پروژه های بالای ۳۰۰۰۰ متر مربع هر رشته را بصورت جداگانه نظارت کند.
  • در صورت قرارگیری پرونده در گروه بالای ۵۰۰۰متر مربع یا بالای ۱۰ سقف. صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت ۴ گرایش مجاز به نظارت پرونده می باشد.
  • مالکان می بایست تمامی ۴ گرایش پرونده را تواماً به سازمان معرفی نمایند.
  • شرکت های تک گرایش تا سه گرایش. مجاز به دریافت نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع

یک دیدگاه بگذارید

شرکت دیبا سازان پویا

شرکت دیبا سازان پویا
شرکت دیبا سازان پویا

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرند.
تلفن های دفتر: ۴۶۰۲۰۴۱۹ – ۰۲۱ و ۴۶۰۲۰۴۲۱-۰۲۱
تلفن مستقیم مدیرعامل: ۰۹۱۲۶۷۱۴۶۳۹ مهندس عسلیان
تلفن سایر اعضای هیئت مدیره: ۰۹۱۲۵۰۲۹۵۸۲ مهندس رضایی – ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۰۱ مهندس جعفری

مطالب جدید

آخرین نظرات