اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

خدمات مدیریت ساخت

خدمات مدیریت ساخت

خدمات مدیریت ساخت

  • مدیریت، هماهنگی و مشاوره
  • هماهنگی عملیات اجرایی
  • مدیریت پروژه
  • خدمات دفتر فنی شرکت‌ها (متره برآورد، شاپ دراوینگ و …)

یک دیدگاه بگذارید