اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

مشاوره تخصصی، طراحی، تأمین کالا و اجرا

مشاوره تخصصی، طراحی، تأمین کالا و اجرا

مشاوره تخصصی، طراحی، تأمین کالا و اجرا

  • خدمات فنی و مهندسی، نظارت کارگاهی و عالیه
  • تأمین مصالح، ملزومات و تجهیزات پروژه
  • احداث فضاهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و …
  • عملیات اجرایی از مرحله تخریب تا نازک کاری
  • پیمانکاری با مصالح و بدون مصالح (دستمزدی)

یک دیدگاه بگذارید