اجرا
پیمانکاری، مدیریت پیمان، دستمزدی
نظارت
نظارت عالیه و کارگاهی
طراحی
طراحی و تهیه نقشه های معماری، سازه
برق و مکانیک ، طراحی داخلی و دکوراسیون

مقاوم سازی و بهسازی

مقاوم سازی و بهسازی

مقاوم سازی و بهسازی

  • طراحی و اجرای پروژه‌های مقاوم سازی
  • طراحی و اجرای پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای
  • نظارت و استحکام بنا
  • نوسازی و بازسازی منازل قدیمی

یک دیدگاه بگذارید